Protectia datelor cu caracter personal

I.A. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Notă de informare privind eliberarea apostilei aici

Notă de informare privind activitatea de soluționare a petițiilor aici

Notă de informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova aici

Notă de Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Prahova aici

 B. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate

Ghid pentru exercitarea drepturilor privind protectia datelor cu caracter personal aici

MODEL Cerere pentru exercitarea dreptului de acces aici

MODEL Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție aici

MODEL Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție aici.

II. Legislație relevantă

Regulament UE nr. 679/2016 aici

Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANSPDCP aici

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANSPDCP, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date aici

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice aici

Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981  aici

III. Link-uri utile

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal aici

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor aici

Comitetul European pentru Protecția Datelor aici

Comisia Europeană aici

IV. Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor personale

Date de contact Responsabil cu Protecția Datelor (RPD): aici