Rezultate campanie de monitorizare a calității aerului în zona centrală a Municipiului Ploiești (01- 04 febr.2024)

Vǎ aducem la cunostintǎ cǎ începând din data de 01.02.2024 A.P.M. Prahova a început o campanie de monitorizare a calității aerului în zona centrala a Municipiului Ploiesti care se va desfasura pe parcursul a 14 zile. Mǎsurǎrile se vor efectua în regim continuu prin intermediul laboratorului mobil, care a fost amplasat în punctul de măsură – Parc Central si va urmǎri evolutia urmǎtorilor indicatori: SO2 (dioxid de sulf), NO2 (dioxid de azot), H2S (hidrogen sulfurat), NH3 (amoniac), CsH6 (benzen), G>H7 (toluen), PM10 (particule în suspensie – fractia PM10), PM2.5 (particule în suspensie – fracția PM2.5) și CO (monoxid de carbon)

Prin prezenta vǎ informǎm cu privire la rezultatele înregistrate pentru perioada
01.02.2024-04.02.2024.

01-04.02.2024