inmatriculari

INFORMARE – Program modificat, temporar, la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor UPDATE

‼UPDATE – ORA 13.00
Începând cu ora 13.00 a fost reluată activitatea la Înmatriculări (celelalte activități se vor derula conform comunicărilor din data de 25.01 și 26.01) ale D.R.P.C.I.V.
‼Programul cu publicul va fi, astăzi (26.01.2021), până la ora 19.00.

Din cauza unor probleme tehnice apărute la nivel central, astazi, 26.01.2021, activitatea la sala de examen în vederea susținerii probei teoretice este suspendată, candidații se vor reprograma online începând cu data de 27.01.2021.
Cetățenii care au fost programați în vederea depunerii dosarelor de înmatriculare, în data de 25.01.2021, se vor putea prezenta începand cu data de 27.01.2021, fară programare online, iar cei care au fost programați în vederea obtinerii autorizațiilor de circulație provizorie se vor reprograma online începând cu data de 27.01.2021.
Punctul de lucru al S.P.C.R.P.C.Î.V. PRAHOVA, situat în municipiul Câmpina este închis temporar în data de 26.01.2021.

COMUNICAT DE PRESĂ privind reprogramările la D.R.P.C.I.V. ca urmare a apriției unor probleme tehnice

Din cauza unor probleme tehnice apărute la nivel central, astăzi, 25.01.2021, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, din cadrul Instituției Prefectului Prahova, anunță că proba practică pentru obținerea permisului de conducere este suspendată. Candidații vor fi repogramați, automat, în ziua de 30.01.2021.

Activitatea la sala de examen în vederea susținerii probei teoretice este de asemenea suspendată, iar candidații se vor reprograma online începând cu data de 26.01.2021.

Cetățenii care au fost programați în vederea depunerii dosarelor de înmatriculare se vor putea prezenta începând cu data de 26.01.2021, fără programare online, iar cei care au fost programați în vederea obținerii autorizațiilor de circulație provizorie se vor reprograma online începând cu data de 26.01.2021.

Instituția Prefectului – Județul Prahova
25 ianuarie 2021

Comunicat de presă al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Prahova – 3 noiembrie

În vederea  evitării aglomerației la ghișeele de înmatriculări,  permise de conducere  și examinări din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Prahova și  pentru reducerea riscului de răspândire a infecțiilor cu SARS-COV2,  cetățenii care sunt programați, sunt rugați să respecte ora  programării și să se prezinte neînsoțiți.

Accesul in instituție este permis cu 5 minute înainte de programare.

Totodată, candidatii programati la proba practică, în vederea  obținerii permisului de conducere sunt rugați, să se prezinte la  punctul de plecare stabilit, începand cu ora 8.30, neînsoțiți și să  respecte obligațiile privind portul măștii de protecție și distanța  fizică de 2 metri.

Comunicat de presă privind înființarea unui punct secundar de lucru în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule Prahova

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 139/ 16.09.2020 privind unele măsuri organizatorice în domeniul înmatriculării vehiculelor, începând cu data de 22 septembrie 2020, în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule Prahova, din cadrul Instituției Prefectului, va funcționa un sediu secundar de lucru în municipiul Câmpina.

Acesta își va avea sediul în incinta Poliției Municipiului Câmpina, B-dul Culturii, nr. 14-16, parter, iar în zilele de marți și joi, se vor desfășura activități specifice, după cum urmează:

– în intervalul orar  9.30-12.00: depunere documente în vederea înmatriculării și transcrierii vehiculelor, eliberării duplicatelor certificatelor de înmatriculare și autorizării provizorii a vehiculelor;

– în intervalul orar 12.20-14.30: eliberare dovezi înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare si plăci cu numere de înmatriculare, deteriorare/furt, păstrare plăci cu numere de înmatriculare, precum și eliberarea autorizațiilor provizorii de circulație și a plăcilor aferente.

Accesul în incintă se va face pe baza unui bon de ordine, în vederea evitării aglomerației.

Totodată, este necesar ca solicitantul să se prezinte la ghișeu cu dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare.

La ghișeu, se va încasa numerar doar contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare.

Pentru cei care solicită combinații preferențiale ale numărului de înmatriculare, este necesar să verifice în prealabil, disponibilitatea combinației dorite, pe site-ul DRPCIV.

Documente necesare pentru eliberarea unei autorizaţii de circulaţie provizorie

Ca urmare a modificărilor legislative privind operațiuniile de autorizare provizorie vehicul, cei interesați sunt sfătuiți să consulte, în regim de urgență prezentarea de mai jos sau secțiunea Documente Necesare disponibilă pe pagina de internet, www.drpciv.ro, înainte de a se prezenta la ghișeu pentru operațiunea de autorizare provizorie vehicul.

1. Cererea solicitantului;

2. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

3. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;

4. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie.

În lipsa acestor documente, autorizarea provizorie pentru circulație se va efectua pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăși data la care expiră asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie.

5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

6. Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie -13 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

7. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu nr. provizoriu – (vezi tarife) se poate achita la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

8. Copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele achiziţionate din afara UE, pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile.

9. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Cererea poate fi descărcată accesând următorul link: https://www.drpciv.ro/document-details/inmatriculari/5ab13192fa4e9422012c2b90

COMUNICAT – MENTINERE VALABILITATE DOCUMENTE EXPIRATE

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că valabilitatea documentelor emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, se menține, pentru o perioadă de:

–     90 de zile, de la data încetării stării de urgență, în cazul permiselor de conducere;

–     45 de zile, de la data încetării stării de urgență, pentru autorizațiile de circulație provizorie.

Totodată se menține și valabilitatea documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare/transcriere, examinare sau preschimbare a permisului de conducere obținute de către solicitanți de la alte entități, documente care au expirat în interiorul stării de urgență, pentru o perioadă de 90 de zile de la data încetării acesteia.

NOU- Informații utile pentru persoanele înscrise în Programul „RABLA“. Măsurile sunt valabile pe durata stării de urgență

 

Având în vedere măsurile dispuse la nivel național, privind limitarea sau încetarea temporară a activității cu publicul, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, începând cu data de 26.03.2020, operațiunea de radiere din circulație a unui vehicul uzat, participant în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național „RABLA“, va fi efectuată din oficiu, în conformitate cu prevederile art.17, alin.(5), lit.a) din O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor care a efectuat înmatricularea acestuia, în baza transmiterii către această instituție a certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic autorizat care a emis acest document.

Dovada radierii din circulație a unui vehicul aflat în situația anterior menționată va fi transmisă, de îndată, titularului înmatriculării, la ultima adresă de domiciliu existentă în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate.

Precizăm faptul că, finalitatea acestui demers va fi reprezentată de efectuarea operațiunii de radiere din circulație a vehiculelor, fără a mai fi necesară prezentarea, de către proprietari, la ghișeele Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, a documentelor prevăzute de art.25 al O.M.A.I. nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu respectarea termenelor stabilite în legislația aplicabilă Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național.

Cei interesați pot afla informații și prin intermediul adresei de Email: permiseinmatriculari@prefecturaprahova.ro, la telefon: 0244302136; Fax: 0244511117