ZIUA INSTITUȚIEI PREFECTULUI SĂRBĂTORITĂ ÎN AVANS LA PREFECTURA PRAHOVA

Instituția Prefectului-Județul Prahova continuă vechea tradiție a Prefecturii Prahova care a evoluat de la jumatatea secolului al XIX-lea până în prezent, cu o sincopă în perioada 1950-1989, când regimul comunist a desființat prefecturile, considerate ca făcând parte din structura administrativă organică a Regatului României (decretul de numire al prefectului în județ era semnat chiar de Regele României, la propunerea ministrului de Interne).

Dacă adăugăm cele trei decenii de funcționare de după Revoluția Română din decembrie 1989 putem considera că Prefectura Prahova, alături de Tribunalul Prahova sunt cele mai vechi instituții din Prahova. Până la Regulamentul Organic, Ţara Românească era împărţită în 18 judeţe printre care şi judeţul Prahova, fiecare condus de câte doi ispravnici, care exercitau atât funcţiile administrative cât şi pe cele judecătoreşti şi fiscale. După anul 1831 a început să funcţioneze ca instituţie administrativă a judeţului Prahova – Ocârmuirea, organizată pe două secţiuni, denumite mese (masa I şi masa II), având în subordinea sa patru sub-ocârmuiri, formate din 144 sate. Din anul 1844, prin desfiinţarea judeţului Săcueni (Saac) o parte din teritoriul acestuia a trecut sub administraţia Ocârmuirii judeţului Prahova, care va avea în subordinea sa plaiurile Prahova şi Teleajen şi plăşile Filipeşti, Podgoria, Cricov, Câmpu şi Târgşor. Între anii 1850-1856, instituţia de administrare a judeţului Prahova a purtat denumirea de Cârmuire, iar în perioada 1857-1864 a avut numele de Administraţia districtului Prahova.

Denumirea de prefect, apare după Mica Unire din 1859, atât în legea comunală din 1 aprilie 1864, cât și în legea pentru înființarea consiliilor județene din 2 aprilie 1864, acesta fiind comisar al Guvernului pe lângă consiliul județean iar după 1892 fiindu-i încredințată administrarea afacerilor generale ale statului în județ. Prefectul avea mari puteri în aproape toate direcțiile funcționării/dezvoltării județului. Așa cum menționam, era comisar al guvernului pe lângă consiliul județean, însărcinat cu poliția generală în cuprinsul județului (în această calitate se îngrijea de menținerea ordinii publice prin Legiunea de Jandarmi al cărui comandant răspundea direct de prefect), putea inspecta inclusiv căile ferate și alte căi de transport terestru, supraveghea asociațiile și alte organizații non-profit  (de binefacere), avea atribuții în legătură cu menținerea salubrității, cu epidemiile, dezvoltarea teritorială a județului etc.

Din nefericire întregul patrimoniu al vechii Prefecturi Prahova s-a pierdut după anul 1950, păstrându-se doar documentele din Fondul Prefectura Prahova, păstrate la Arhivele Naționale- Serviciul Județean Prahova, care numără mii de dosare (ceea ce vine să dovedească suplimentar profunda implicare în dezvoltarea județului).

Având în vedere că în fiecare an, pe data de 2 aprilie sărbătorim Ziua Instituției Prefectului, astăzi la sediul instituției din județul Prahova a avut loc o frumoasă acțiune premergătoare acestui eveniment.

Astfel, prefectul judetului Prahova, domnul Virgiliu-Daniel Nanu și domnul subprefect Emil Drăgănescu au inaugurat în prezența colegilor din instituție, o expoziție permanentă „File din istoria Prefecturii Prahova”, un preambul la dorința instituției de a edita un album, prin care să pună în valoare acest trecut, pentru a fi folosit în cadrul diverselor acțiuni protocolare viitoare.

Instituția Prefectului – Județul Prahova

1 aprilie 2022