𝑺̦𝒆𝒅𝒊𝒏𝒕̦𝒂 𝑪𝒐𝒎𝒊𝒔𝒊𝒆𝒊 𝑴𝒊𝒙𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒄𝒉𝒊𝒛𝒊𝒕̦𝒊𝒊 𝒂 𝑱𝒖𝒅𝒆𝒕̦𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑷𝒓𝒂𝒉𝒐𝒗𝒂

În cursul zilei de astăzi, 28 martie 2023, a avut loc ședința ordinară a Comisiei Mixte de Rechiziții, în cadrul căruia a fost aprobat 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑖𝑧𝑖𝑡̦𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑛𝑢𝑟𝑖 𝑠̦𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎̆𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑖̂𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡̦𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑃𝑟𝑎ℎ𝑜𝑣𝑎, în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public.
Așa cum este prevăzut, în legislație, președintele comisiei, prefectul Virgiliu Daniel Nanu a propus spre aprobare planul elaborat de către secretarul comisiei, reprezentantul S.T.P.S PH, col. Adrian Oprea, cel care s-a ocupat de centralizarea cererilor de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public primite de la centrul militar și pe cele de la oficiul județean. Pe baza existentului de bunuri rechiziționabile și a persoanelor care pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public sunt formulate propuneri de repartiție a acestora pe garnizoane, localități și categorii de beneficiari.