𝘾𝙤𝙢𝙞𝙩𝙚𝙩𝙪𝙡 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙩𝙞𝙫 𝙙𝙚 𝘿𝙞𝙖𝙡𝙤𝙜 𝘾𝙞𝙫𝙞𝙘 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢𝙚𝙡𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙖𝙣𝙚𝙡𝙤𝙧 𝙫𝙖̂𝙧𝙨𝙩𝙣𝙞𝙘𝙚, 25 noiembrie 2022

𝘾𝙤𝙢𝙞𝙩𝙚𝙩𝙪𝙡 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙩𝙞𝙫 𝙙𝙚 𝘿𝙞𝙖𝙡𝙤𝙜 𝘾𝙞𝙫𝙞𝙘 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢𝙚𝙡𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙖𝙣𝙚𝙡𝙤𝙧 𝙫𝙖̂𝙧𝙨𝙩𝙣𝙞𝙘𝙚 a fost reunit vineri, 25 octombrie a.c., de către prefectul județului Prahova, Virgiliu Daniel Nanu în ședința de lucru ce a avut ca principală temă distribuirea pensiilor prin intermediul subunităților poştale din cadrul C.N. Posta Românǎ S.A.- Oficiul Judetean de Posta Prahova.
 
C.N. Poșta Română S.A. – operator național în domeniul serviciilor poștale- prin cea mai mare rețea de subunități poștale, asigură și oferă cea mai completă și flexibilă gamă de servicii poștale, non-poștale și financiare, fiind totodată lider de piață în România pentru asigurarea serviciului poștal universal.
 
Oficiul Județean de Poștă Prahova, structură teritorialǎ a C.N. Poșta Românǎ S.A. -Su-cursala Regională Ploiești, prin rețeaua de 158 subunități și 671 salariați poștali, deservește cele peste 350.000 gospodării cu servicii poștale, la un tarif accesibil tuturor categoriilor de clienți.
 
Plata mandatelor pensii prin subunitățile poştale din subordinea O.J.P. Prahova, se face numai în zilele lucrătoare, la domiciliul destinatarilor, în perioada 1-15 ale lunii, pe străzi, cu respectarea datelor de plată stabilite prin convenția cu Ministerul Muncii și conform datelor stabilite prin graficul de achitare întocmit și aprobat pentru fiecare sub-unitate poștală. În situații speciale (internare imediată, plecare la tratament balnear pe baza de bilet nominal, etc.) mandatele pensii se pot achita anticipat.
 
Achitarea mandatelor pensii în judetul Prahova se realizeazǎ prin intermediul a 158 sub-unități poştale : 39 oficii poştale, 33 ghişee și 86 agenții poştale.