𝙎̦𝒆𝙙𝒊𝙣𝒕̦𝙖 𝙤𝒓𝙙𝒊𝙣𝒂𝙧𝒂̆ 𝒂 𝑪𝙤𝒍𝙚𝒈𝙞𝒖𝙡𝒖𝙞 𝙋𝒓𝙚𝒇𝙚𝒄𝙩𝒖𝙧𝒂𝙡 𝙋𝒓𝙖𝒉𝙤𝒗𝙖, 30 𝙞𝒖𝙣𝒊𝙚 2023

ORDINEA DE ZI, 30 IUNIE 2023, ORA 9

1. Raport privind activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncǎ pe anul 2022- Modernizarea Serviciului Public de Ocupare prin implementarea proiectelor Relatia SPO cu angajatorii-eSPOR si Management de caz-Proces de incluziune pe piata muncii ( AJOFMPH -l 2022)

2. Implementarea, la nivelul judetului Prahova, Programului Tranzitie Justǎ2021-2027 prin Sprijinirea tranziției forței de muncǎ, precum si a Propramului Educatie și Ocupare 2021-2027.

A prezentat reprezentantul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncǎ- director Cristina STOICHICI

3. Raportul de activitate al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Prahova pentru anul 2022 și obiectivele propuse pentru anul 2023 (

4. Actualizarea datelor unitǎtilor admnistrativ teritoriale înrolate si care utilizeazǎ aplicatia PATRIMVEN.

Aprezentat reprezentantul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Prahova- director Marius SERSEA