𝙎𝙤𝙡𝙪𝙩̦𝙞𝙞 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙛𝙖𝙘𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙖𝙘𝙘𝙚𝙨𝙪𝙡𝙪𝙞 𝙘𝙚𝙩𝙖̆𝙩̦𝙚𝙣𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙪𝙘𝙧𝙖𝙞𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞 𝙥𝙚 𝙥𝙞𝙖𝙩̦𝙖 𝙢𝙪𝙣𝙘𝙞𝙞

Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a luat o serie de decizii care vizează flexibilizarea condițiilor de acces pe piața muncii din România pentru cetățenii ucrainieni.  Prin OUG nr.20/2022 privind modificarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară s-au instituit măsuri aflate inclusiv în sfera de competență a Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Soluții pentru facilitarea accesului cetățenilor ucrainieni pe piața muncii din România:

– Cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în Romania, cu modificările și completările ulterioare, pot fi încadrați în muncă fără avizul de angajare;

– Acestor persoane li se prelungește dreptul de ședere în scop de muncă potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.  194/2002  privind  regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă.

– Încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina, care nu dețin documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de munca, se poate realiza, pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, în baza declarației pe propria răspundere a acestora că îndeplinesc condițiile de calificare profesională și experiența în activitate necesare ocupării locului de muncă pe care urmează să fie încadrați și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul cetățenilor ucraineni proveniți din zona de conflict armat din  Ucraina, care doresc să acceadă la ori să exercite în  România, în mod independent sau ca salariat, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect sau una din profesiile prevazute la anexele nr. 2, 4 și 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

– Procedura de încadrare în muncă pentru aceste persoane, se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

– Încadrarea în muncă se realizează cu respectarea prevederilor art. 29 și art. 31 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care  solicită angajarea, respectiv stabilirea unei perioade de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă.

– Cetățenii ucraineni au acces la sistemul asigurărilor pentru șomaj, la măsurile de prevenire a  șomajului și la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, acordate în urma înregistrării la A.J.O.F.M. Prahova, în condițiile stabilite pentru cetățenii români cu condiția înreqistrării la agențiile locale din județul Prahova, inclusiv electronic la  adresa de e-mail: prah ova@anofm. gov. ro

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a elaborat un pliant în limba română, ucraineană și engleză, ce conține cod QR cu datele de contact ale tuturor agențiilor județene, locale și puncte de lucru.

pliant servicii refugiati ucraineni