ALEGERILE PENTRU SENAT ȘI CAMERA DEPUTAȚILOR DIN ANUL 2020

 

I M P O R T A N T

 

Circulară privind numărul de telefon anunț finalizare operațiuni

Circulară predare materiale

Comunicat privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale pentru persoanele internate

Comunicat privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale pe motiv de boală sau invaliditate

Comunicat privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale pentru persoanele aflate în carantină sau în izolare la domiciliu

Model – Cerere pentru emiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de către persoanele aflate în izolare sau carantină

Model – Cerere de exercitare a dreptului de vot prin intermediul urnei speciale

INSTRUCȚIUNILE ȘI REGLEMENTĂRILE,

elaborate de către Autoritatea Electorală Permanentă, privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, din anul 2020, ce conțin Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare și legislația specifică pot fi consultate accesând următorul link: 001-112 Instructiuni si reglementari BT.pdf (roaep.ro)

Adresa nr. 27756/2020 a Autorității Electorale Permanente privind link-urile specifice materialelor video de instruire a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare

INSTRUIREA PREȘEDINȚILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE DIN ȚARĂ ȘI A LOCȚIITORILOR ACESTORA cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 este disponibilă accesând PowerPoint Presentation (roaep.ro)

I. Procedurile BESV în PREZIUA VOTĂRII – Parlamentare 2020 – YouTube

II. Procedurile BESV pentru DESCHIDEREA SECȚIEI DE VOTARE – Parlamentare 2020 – YouTube

III. Desfășurarea VOTĂRII – Parlamentare 2020 – YouTube

IV. ÎNCHEIEREA VOTĂRII – Parlamentare 2020 – YouTube

V. COMPLETAREA PROCESELOR-VERBALE privind CONSEMNAREA REZULTATELOR VOTĂRII – Parlamentare 2020 – YouTube

 

ANUNȚ privind completarea birourilor  electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minoritaților naționale care participă la alegeri.

PROCESE VERBALE 

privind desemnarea președinților/locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare

Procesul-verbal  al Autorității Electorale Permanente din data de 04.12.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea  Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020  și a locțiitorilor acestora la nivelul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova, ca urmare a solicitărilor de înlocuire

Procesul-verbal (2) al Autorității Electorale Permanente din data de 03.12.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea  Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020  și a locțiitorilor acestora la nivelul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova, ca urmare a solicitărilor de înlocuire

Procesul-verbal al Autorității Electorale Permanente din data de 03.12.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea  Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020  și a locțiitorilor acestora la nivelul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova, ca urmare a solicitărilor de înlocuire

Proces-Verbal al Autorității Electorale Permanente din data de 02.12.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora la nivelul Birolui Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova, ca urmare a solicitărilor de înlocuire

Procesul-Verbal al Autorității Electorale Permanente din data de 29.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea  Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020  și a locțiitorilor acestora la nivelul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova, ca urmare a solicitărilor de înlocuire

Procesul-Verbal al Autorității Electorale Permanente din data de 26.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea  Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020  și a locțiitorilor acestora la nivelul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova, ca urmare a solicitărilor de înlocuire

Procesul-Verbal al Autorității Electorale Permanente din data de 23.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea  Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020  și a locțiitorilor acestora la nivelul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova, ca urmare a solicitărilor de înlocuire

Procesul-Verbal al Autorității Electorale Permanente din data de 18.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea  Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020  și a locțiitorilor acestora la nivelul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova, ca urmare a solicitărilor de înlocuire

Procesul-Verbal al Autorității Electorale Permanente din data de 16.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea  Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020  și a locțiitorilor acestora la nivelul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova

 

Model cerere înlocuirea din funcția de președinte/locțiitor al secției de votare

 

Comunicatul de presă al AEP privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

Machetele buletinelor de vot pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020, la nivelul Circumscripției Electorale nr. 31 Prahova – Proces-Verbal afișare

MACHETA BULETIN DE VOT SENAT MACHETA BULETIN DE VOT CAMERA DEPUTAȚILOR

 

ANUNȚ privind data la care se va efectua tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot

ANUNȚ privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 31 Prahova cu  reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegeri în această circumscripţie electorală, altele decât cele care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior,  reprezentanți comunicaţi de aceste formațiuni politice

ANUNȚ privind termenul până la care partidele politice și organizațiile aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale care participă la alegeri în Circumscripția Electorala nr. 31 Prahova, altele decât cele care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior comunică numele si prenumele reprezentanților lor, care vor face parte din BEC  nr. 31 Prahova

ANUNȚ privind numărul minim întreg nerotunjit de semnături, necesar pentru susținerea candidaturilor în Circumscripția Electorală nr. 31 Prahova

ANUNT PRIVIND COMPONENȚA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ ȘI A LISTELOR DE SUSȚINĂTORI PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN 6 DECEMBRIE 2020

Numărul alegătorilor înscriși în Registrul electoral și numărul minim întreg nerotunjit de semnături necesar pentru susținerea candidaturilor la nivel național, precum și în fiecare circumscripție electorală, comunicat de Autoritatea Electorală Permanentă.

I. Biroul Electoral de Circumscripție  nr. 31 Prahova – DATE DE CONTACT

SEDIU: Municipiul Ploiești, b-dul Republicii nr. 2–4 Palatul Administrativ, intrarea B, camera 175

TEL.: 0244/544510        FAX: 0244/544520

 e-mail: p.bejprahova@bec.ro      www.ph.prefectura.mai.gov.ro

Program: 09:00 – 17:00

PreședinteJudecător Ionela-Alina Pavel-Anton

Locțiitor:    Judecător Oliviu-Corneliu Șologon

Membru:    Judecător Silvia-Monica Owrang

PROCESE VERBALE CONSTITUIRE ȘI COMPLETARE  – Biroul Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova

Procesul-verbal  din data de 25 septembrie 2020 al Tribunalului Prahova, privind desemnarea membrilor Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020

Proces-verbal privind desemnarea președintelui și locțiitorului Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020

Proces-verbal privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente.

Proces-verbal din data de 01.10.2020 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare şi cu reprezentantul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.

Proces verbal din data de 28.10.2020 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 cu reprezentanţii partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alinațelor electorale care participă la alegeri, altele decât cele care au ca membri cel puțin 7 senatori  sau 10 deputați  sau care au obținut reprezentare  parlamentară  la scrutinul anterior

 CANDIDATURI

Proces verbal privind tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020

Proces verbal constatarea rămânerii definitive a candidaturilor depuse la  Biroul Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Senatului – Partidul Mișcarea Populară, afișată în 19.10..2020,  ora 15:30 (la sediul Institutției Prefectului – Județul Prahova)

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Camerei Deputaților- Partidul Mișcarea Populară, afișată în 19.10..2020,  ora 15:30 (la sediul Institutției Prefectului – Județul Prahova)

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Senatului  – Partidul Național Liberal, afișată în 21.10..2020,  ora 12:15 (la sediul Institutției Prefectului – Județul Prahova)

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Camerei Deputaților – Partidul Național Liberal, afișată în 21.10..2020,  ora 12:15 (la sediul Institutției Prefectului – Județul Prahova)

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Senatului – Uniunea Democrată  Maghiară din România, afișată în 21.10..2020,  ora 15:00

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Camerei Deputaților-  Uniunea Democrată  Maghiară din România, afișată în 21.10..2020,  ora 15:00

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Senatului – Partidul PRO România, afișată în 21.10..2020,  ora 15:45

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Camerei Deputaților – Partidul PRO România, afișată în 21.10..2020,  ora 15:45

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Senatului – Partidul Social Democrat, afișată în 21.10..2020,  ora 16:40

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Camerei Deputaților – Partidul Social Democrat, afișată în 21.10..2020,  ora 16:40

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Senat – Alianța USR PLUS, afișată în 22.10..2020,  ora 13:00

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Camerei Deputaților – Alianța USR PLUS, afișată în 22.10..2020,  ora 13:00

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Senatului – Partidul Noua Românie, afișată în 22.10..2020,  ora 17:00

Propuneri lista candidați pentru alegerea  Camerei Deputaților – Partidul Noua Românie, afișată în 22.10..2020,  ora 17:00

Propuneri  lista candidati pentru alegerea Senatului -Partidul Ecologist Român, afișată în 22.10.2020, ora 17.00

Propuneri lista candidați pentru alegerea Camerei Deputaților-Partidul Ecologist Român, afișată în 22.10.2020, ora 17.00

Propuneri listă candidați pentru alegerea Senatului – Partidul România Mare, afișată în data de 22.10.2020, ora 18.00

Propuneri listă candidați pentru alegerea Camerei Deputaților -Partidul România Mare, afișată în data de 22.10.2020, ora 18.00

Propuneri listă candidați pentru alegerea Senatului – Partidul Puterii Umaniste-Social Liberal, afișată în data de 22.10.2020, ora 18.00

Propuneri listă candidați pentru alegerea Camerei Deputaților -Partidul Puterii Umaniste -Social Liberal, afișată în data de 22.10.2020, ora 18.00

Propunere candidat independent pentru alegerea Camerei Deputaților-Bogdan Dumitru, afișată în data de 22.10.2020, ora 18.00

Propunere candidat independent pentru alegerea Camerei Deputaților -Apostolache Mihai Cristian, afișată în data de 22.10.2020, ora 20.00

Propuneri listă candidați pentru alegerea Camerei Deputaților-Partidul Socialist Român, afișată în data de 22.10.2020, ora 20.00

Propuneri listă candidați pentru alegerea Senatului-Partidul Socialist Român, afișată în data de 22.10.2020, ora 20.00

Propuneri listă candidați pentru alegerea Camerei Deputaților-Alianța Renașterea Națională, afișată în data de 22.10.2020, ora 21.00

Propuneri listă candidați pentru alegerea Senatului-Alianța Renașterea Națională, afișată în data de 22.10.2020, ora 21.00

Propuneri listă candidați pentru alegerea Camerei Deputaților-Alianța pentru Unirea Românilor, afișată în data de 22.10.2020, ora 22.00

Propuneri listă candidați pentru alegerea Senatului-Alianța pentru Unirea Românilor, afișată în data de 22.10.2020, ora 22.00

Propunere candidat independent pentru alegerea Camerei Deputaților- Dută Maria Mihaela, afișată în data de 22.10.2020, ora 22.00

Propunere candidat independent pentru alegerea Camerei Deputaților – Rădulescu Virgil Florin, afișată în data de 22.10.2020, ora 22.00

DOCUMENTELE

Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova

pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020

 • HOTĂRÂRI
Hotărârea nr. 1 din  data de 01.10.2020  a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova, privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2

Hotărârea nr.2 din data de 06.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova privind stabilirea dimensiunilor patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile pe buletinele de vot care vor fi folosite în secțiile de votare din această circumscripție electorală pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie

Hotărârea nr.3 din data de 12.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova privind aprobarea machetelor buletinelor de vot pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020 din Circumscripția Electorală nr.31 Prahova.

Hotărârea nr.4 din data de 17.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova privind aprobarea modificărilor aduse machetelor buletinelor de vot pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020 din Circumscripția Electorală nr.31 Prahova.

Hotărârea nr. 5 din data de 23.11.2020 privind admiterea plângerii formulate de către Partidul Mișcarea Populară

Hotărârea nr.6  din data de 23.11.2020 privind admiterea plângerii formulate de către Alianța pentru Renașterea Națională

Proces-verbal afișare Hotărârea nr. 1

 • DECIZII
 • Decizia nr. 1 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Mișcarea Populară la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 2 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Mișcarea Populară la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 3 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Național Liberal la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 4 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Național Liberal la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 5 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Democrată Maghiară din România la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 6 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Democrată Maghiară din România la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr.7 privind admiterea candidaturilor propuse de Alianța USR PLUS la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr.8 privind admiterea candidaturilor propuse de Alianța USR PLUS la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 9 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Social Democrat la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 10 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Social Democrat la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 11 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul PRO România  la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 12  privind admiterea candidaturilor propuse de PRO România la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 13 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Ecologist Român  la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 14 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Ecologist Român  la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 15  privind admiterea candidaturilor propuse de  Partidul România Mare   la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 16  privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul România Mare   la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 17 privind admiterea candidaturilor propuse de  Partidul Noua Românie  la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 18   privind admiterea candidaturilor propuse de  Partidul Noua Românie la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 19 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Puterii Umaniste (Social Liberal)  la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 20  privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Puterii Umaniste (Social Liberal)  la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 21 privind admiterea candidaturilor propuse de Alianța Renașterea Națională  la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 22  privind admiterea candidaturilor propuse de  Alianța Renașterea Națională la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 23 privind admiterea candidaturii domnului Apostolache Mihai Cristian propusă la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 24 privind admiterea candidaturii domnului Bogdan Dumitru propusă la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 25 privind respingerea candidaturilor propuse de Alianța pentru Unirea Românilor  la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 26  privind admiterea candidaturilor propuse de Alianța pentru Unirea Românilor  la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 27 privind respingerea candidaturilor propuse de  Partidul Socialist Român  la alegerile pentru Senat din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 28 privind admiterea candidaturilor propuse de  Partidul Socialist Român la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 29 privind admiterea candidaturii domnului Rădulescu Virgil-Florin propusă la alegerile pentru Camera Deputaților  din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 30 privind admiterea candidaturii doamnei Duță Maria-Mihaela propusă la alegerile pentru Camera Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr.31 privind sesizarea formulată de partidul Alianța pentru Unirea  Românilor
 • Decizia nr. 32 privind renunțarea la candidatură, formulată de doamna Dobre Elena Andreea
 • Decizia  nr. 33 privind stabilirea secțiilor de votare la care alegătorii care, la data scrutinului, vor fi internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemene aşezăminte sociale publice sau private, pot depune cererile de vot prin intermediul urnei speciale
 • Decizia  nr. 33-republicată privind stabilirea secțiilor de votare la care alegătorii care, la data scrutinului, vor fi internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemene aşezăminte sociale publice sau private, pot depune cererile de vot prin intermediul urnei speciale
 • Decizia  nr. 34 privind stabilirea secțiilor de votare la care  persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă şi persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale şi care sunt înscrise în listele electorale permanente ale circumscripţiei electorale nr.31 Prahova, pot depune cererile de vot prin intermediul urnei speciale
 • Decizia nr. 35 privind aprobarea cererilor de înlocuire a  reprezentanților  partidelor politice, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale  în birourile electorale ale secțiilor de votare constituite pe raza județului Prahova pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020
 • Decizia nr. 36 privind aprobarea cererilor de înlocuire a  reprezentanților  partidelor politice, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale  în birourile electorale ale secțiilor de votare constituite pe raza județului Prahova pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020, formulate în perioada 01 – 02 decembrie 2020
 • Decizia nr. 37  privind îndreaptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul Deciziei nr. 33/30.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova – proces verbal de afișare
 • Decizia nr. 38 privind acreditarea ca delegați ai Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6.12.2020 – proces verbal de afișare
 • Decizia nr. 39 privind aprobarea cererilor de înlocuire a  reprezentanților  partidelor politice, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale  în birourile electorale ale secțiilor de votare constituite pe raza județului Prahova pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020, formulate în perioada 02 – 04 decembrie 2020

 

II. BIROUL ELECTORAL CENTRAL

Date de contact:

Adresa: Str. Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3, București
Tel: 0213137360, 0213138970, 0213136766
Fax: 0213133017

E-mail: parlamentare@bec.ro
Adresă web: www.bec.ro

Legislația pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților

Hotarârile  Biroului Electoral Central

Deciziile Biroului Electoral Central în aplicarea legii

Deciziile Biroului Electoral Central

Alte documente ale Biroului Electoral Central pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților

III. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Date de contact: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084

site: https://www.roaep.ro/prezentare/contact-sediul-central/

Legislația electorală