Serviciul regim permise și înmatriculări – program

! ANUNȚ IMPORTANT! – 12.01.2023
ÎNCEPÂND CU DATA DE 16 IANUARIE 2023, SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULĂRI ALE VEHICULELOR PRAHOVA ÎȘI VA DESFĂȘURA ÎNTREAGA ACTIVITATE ÎNTR-O LOCAȚIE NOU, ÎN INCINTA COMPLEXULUI PRAHOVA VALUE CENTRE (detalii regăsiți mai jos)
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului județul Prahova funcționează la următoarea adresă:
Incinta complexului Prahova Value Centre
Municipiul Ploiești
Piața 1 Decembrie 1918, nr.1
Telefon:
     – Secretariat:  0244 704.484
     – Sef serviciu: 0244 708.608
     – Compartiment înmatriculări vehicule: 0244 708.918
Fax: 0244 701.305
pagina web: www.ph.prefectura.mai.gov.ro
e-mail: permiseinmatriculari@prefecturaprahova.ro
Program de lucru cu publicul:
Luni: 8:30-16:30
Marți: 8:30-16:30
Miercuri: 8:30-16:30
Joi: 8:30-18:30
Vineri: 8:30-16:30
Program audiențe:
Luni – Joi: 15:00 – 16:00
Program Ghișeu nr. 1, pentru eliberarea plăcilor cu numere de înmatriculare
Luni: 08:30-16:30
Marți: 08:30-16:30
Miercuri: 08:30-16:30
Joi: 08:30-18:30
Vineri: 08:30-16:30

DOCUMENTE NECESARE

pentru preschimbarea permisului de conducere emise de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu document similar românesc

Pentru preschimbarea permisului de conducere, solicitantul va trebui să depună personal, la serviciul public comunitar pe a cărui rază de competenţă teritorială are domiciliul sau reşedinţa, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) permisul de conducere național eliberat de autorităţile Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în original și traducerea legalizată în limba română a acestuia sau documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere. În cazul încare acest document nu este întocmit în limba română, se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia);
 2. b) documentul de identitate (original și copie) – pentru cetăţenii români sau documentul care atestă, la momentul solicitării, dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României (original și copie) – pentru cetăţenii statelor membre, precum şi pentru membrii de familie ai acestora, care nu sunt cetăţeni ai statelor respective sau documentul care atestă la momentul solicitării, dreptul de şedere legală pe teritoriul României(original și copie) – pentru străini;

După primirea şi verificarea dosarului de preschimbare a permisului deconducere se restituie solicitantului documentul de identitate.

 1. c) cererea tip, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 4,completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura;
 2. d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 89 lei(CEC Bank, BCR, ghiseul.ro),
 3. e) În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere trebuie să conţină şi documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată(fișă medicală)din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare. Lista unităţilor medicale autorizate este disponibilă pe site-ul Ministerului Sănătăţii(http://www.ms.ro).
 4. f) documentul „driving record” care certifică valabilitatea pe categorii, a permisului de conducere, informații privind starea dreptului de a conduce, precum și un cod de validare(check code) cu ajutorul căruia Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor să poată verifica autenticitatea documentului. Solicitantul obține aceste informații de pe platforma pusă la dispoziție de către autoritățile britanice in acest scop, accesând site-ul instituției Driving license&Vehicle Registration la adresa: https://viewdrivingrecord.service.gov.uk/driving-record/licence-number.
I M P O R T A N T

Direcția Regim  Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data de 01.10.2020, plățile aferente operațiunilor de înmatriculare și permise vor putea fi achitate, astfel:

 • Tarifele reprezentând contravaloarea:
  • certificatelor de înmatriculare,
  • autorizațiilor de circulație provizorie,
  • permiselor de conducere,

se vor încasa exclusiv în CONT BCR :RO94RNCB0082000367331018, beneficiar:          Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând mijloacele de plată:

 • virament,
 • mijloace de plată online,
 • Sistemul național electronic de plată online (N.E.P) – ghișeul.ro
 • POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente în curs de operaționalizare.

    ATENȚIE:Contravaloarea documentelor sus-menționate nu se mai poate achita la ghișeu !

 • Tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferential sau păstrării combinației numărului de înmatriculare se vor achita în conturile trezoreriei, prin :
  • virament;
  • mandat poștal;
  • numerar la ghișeele S.P.C.R.P.C.Î.V. PRAHOVA sau la casieriile unităților Trezoreriei Statului, în condițiile legii.

Documentele de plată emise anterior își păstrează valabilitatea.

 

Sediul secundar al S.P.C.R.P.C.Î.V. Prahova, situat în incinta Poliției Municipiului Câmpina, B-dul Culturii, nr. 14-16, parter, Program: activitatea se va desfășura în zilele de marți, astfel:

– în intervalul orar  9:30-12:30 depunere documente în vederea înmatriculării / transcrierii vehiculelor  /autorizării provizorii / radierii vehiculelor;

– în intervalul orar 12:50-13:50 – eliberare dovezi înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare si plăci cu numere de înmatriculare, deteriorare/furt, păstrare plăci cu numere de înmatriculare, precum și eliberarea autorizațiilor provizorii de circulație și a plăcilor aferente.

Accesul în incintă se va face pe baza unui bon de ordine, în vederea evitării aglomerației.

Totodată, vă facem cunoscut, că este necesar ca solicitantul să se prezinte la ghișeu cu dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare.

La ghișeu, se va încasa numerar doar contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare.

Pentru cei care solicită combinații preferențiale ale numărului de înmatriculare, este necesar să verifice în prealabil, disponibilitatea combinației dorite, pe site-ul DRPCÎV.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Prahova (S.P.C.R.P.C.Î.V.) informează că activitățile specifice de înregistrare a dosarelor de examinare în vederea susținerii examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online. Programările vor fi efectuate online pe site-ul oficial al instituției ph.prefectura.mai.gov.ro sau www.drpciv.ro, secțiunea Programări online, începând cu data de 19 iunie 2020.

Accesul în incinta sediului va fi permis doar titularilor, în baza programărilor online (pentru proba teoretică) și a actului de identitate în original.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.      

Începând cu data de 17.06.2020 se actualizează tarifele percepute
pentru eliberarea permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare, astfel:
– permis de conducere       –  89 lei/buc;
– certificat de înmatriculare – 49 lei/buc.

Programările, pentru toate operațiunile de înmatriculare, autorizare provizorie, radiere, duplicate certificate înmatriculare și preschimbare permis de conducere, se vor efectua exclusiv on-line, pe site-ul D.R.P.C.Î.V. (www.drpciv.ro/servicii on-line) sau al Instituției  Prefectului Județului Prahova (www.ph.prefectura.mai.gov.ro).

Petițiie pot fi trimise prin corespondență   (adresa: Incinta complexului Prahova Value Centre, Municipiul Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1) sau electronic, la adresa de email permiseinmatriculari@prefecturaprahova.ro .

Pentru operațiunile care nu se regasesc la sectiunea on-line, ex: pierdere, deteriorare/furt, păstrare de plăci cu numere de înmatriculare, vă puteti prezenta de luni până vineri, în intervalul orar 14:30 – 16:30, la sediul serviciului –  Ghișeul nr. 6.

 

Lista unităților autorizate de către Direcția de Sănătate Publică Prahova  (2024) care pot examina ambulatoriu candidații în vederea obținerii permisului de conducere este disponibilă  aici

Reprogramările pentru susținerea probei practice a candidaților care au fost declarați „respins”, la această probă , se vor efectua în zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri, între orele 15:00 – 16:30.

Informații privind Protecția datelor cu caracter personal sunt disponibile :
– notă de Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Prahova aici
– notă de informare privind protecția datelor personale prelucrate la nivelul DRPCÎV – aici
– ghid de exercitare a drepturilor persoanei vizate la nivelul DRPCÎV – aici
Mai multe informații privind protecția dalor cu caracter personal la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova puteți găsi accesând următorul link: https://ph.prefectura.mai.gov.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal
Taxele și formularele sunt disponibile pe site-ul D.R.P.C.Î.V., accesand următorul link: https://www.drpciv.ro/documents-and-forms/taxe