Raport final APM Prahova în urma monitorizării calității aerului din municipiul Ploiești în perioada 1- 14 februarie 2024

Rezultate și concluzii preliminare pentru perioada de monitorizare a calității aerului cu ajutorul laboratorului mobil ce s-a regăsit în zona centrală a Municipiului Ploiești timp de două săptămâni

 

În urma finalizării campaniei de monitorizare a calității aerului din Municipiul Ploiești demarată de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova (A.P.M.), cu sprijinul Instituției Prefectului, ce a avut ca scop informarea cât mai exacta a publicului cu privire la evoluția indicatorilor particule în suspensie și a indicatorilor de miros – hidrogen sulfurat/ammoniac, au fost prezentate valorile înregistrate în cadrul acestui proces.

Reamintim faptul că, în vederea îndeplinirii acestui obiectiv s-a folosit laboratorul mobil din dotarea A.P.M. Prahova, echipat cu analizoare capabile să monitorizeze în regim continuu concentrațiile hidrogenului sulfurat (H2S) și amoniacului (NH3), precum și ale indicatorului particule în suspensie – fracțiile PM10 /PM2.5. În paralel au fost analizati si indicatorii dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), benzen (C6H6), toluen (C7H8) si monoxid de carbon (CO).

Campania s-a desfǎsurat în punctul de mǎsură – Parc Central, Municipiul Ploiești, pe parcursul a 14 zile (01 – 14 februarie 2024).

Ca atare, astăzi, 04.02.2024, prefectul Virgiliu- Daniel Nanu a avut o întâlnire în cadrul Instituției Prefectului Județul Prahova cu Florin Diaconu directorul executiv al A.P.M., cel care i-a prezentat concuziile ce reies în urma încheierii campaniei de monitorizare și pe care dorim să le aducem și în atenția cetățenilor interesați de acest subiect:

– Indicatorii specifici mirosului care pot fi perceputi de populatie sub forma disconfortului olfactiv, hidrogenul sulfurat (H2S) și amoniacul (NH3), nu au înregistrat creșteri sau variații atipice ale concentrațiilor mǎsurate pe perioada desfǎşurǎrii campaniei de monitorizare, valorile înregistrate situându-se mult sub concentrația maximă admisă, atât pentru probe medii de scurtă durată, cât și pentru probe medii zilnice.

– Valorile indicatorilor dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2) și monoxid de carbon (CO) s-au situat sub valorile limită prevăzute de Lega 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare. Cu toate acestea, pentru dioxidul de azot au putut fi observate creșteri punctuale în intervalele orare 08:00-11:00 și 18:00-23:00, cu o intensitate mai mare în prima parte a intervalului, respectiv datele de 01.02.2024, 03.02.2024 și 04.02.2024.

Aceste variații, care coincid cu perioadele de vârf ale traficului auto, pot fi explicate prin poziția punctului de măsură, dat fiind faptul că distanța dintre locația laboratorului mobil și principala arteră a Municipiului Ploiești – Bulevardul Republicii a fost de aproximativ 55 m. Cu toate acestea, valoarea limitǎ orarǎ de 200μg/mc nu a fost depășită pe perioada efectuării determinǎrilor.

– Indicatorul benzen (C6H6) a înregistrat creșteri punctuale ale valorilor orare în special în datele de 01.02.2024 si 07.02.2024, când valorile medii orare au atins concentrații mai mari de 30 μg/mc.  Valoarea medie pe parcursul celor douǎ sǎptămâni a fost de 3 μg/mc. Toate vârfurile semnificative ale concentrațiilor s-au înregistrat în intervalul orar 23:00-07:00 pe direcții ale vântului predominante dinspre nord.

Indicatorul particule în suspensie fracția PM10 a înregistrat două depǎșiri ale valorii limitǎ zilnice prevăzute de legea privind calitatea aerului înconjurător.

Acestea au fost înregisrate în datele de 01.02.2024 și 11.02.2024. Din analiza evoluției concentrațiilor orare se poate observa fapul că vârfurile valorilor înregistrate în intervalul orar 19:00-24:00 au condus, în zilele menționate mai sus, la depășirea valorii limită.

*  În ceea ce privește acest indicator, principalele surse de emisie sunt reprezentate de arderile combustibililor solizi din sectorul rezidențial, industrial precum și a arderilor necontrolate, incendii de vegetație , ori arderea combustibililor și uzura anvelopelor la vehicule.

Valorile indicatorului particule în suspensie fracția PM2.5 au înregistrat concentrații mai scăzute decât cele ale indicatorului PM 10, dar au urmat aceeași tendință cu maxime în datele 01.02.2024 și 11.02.2024.

** În urma corelării concentrațiilor de particule în suspensie, înregistrate în aceste intervale orare, cu evoluția monoxidului de carbon și a dioxidului de azot, se poate observa o relație direct proporționalǎ între acesti indicatori, fapt care indică acumularea la sol a emisiilor provenite din traficul auto, încǎlzirea rezidențială și arderile industriale, coroborate cu condițiile atmosferice defavorabile dispersiei poluanților, caracteristice sezonului rece (perioade caracterizate in general de câmpuri de presiune ridicată asociate cu calm atmosferic, inversiune termică și lipsa precipitațiilor).

După discuția avută pe această temă, prefectul a dispus ca în perioada imediat următoare să fie prezentate explicații  punctuale și concrete cu privire la sursa acestor depășiri, precum și prezentarea unor eventuale soluții sau măsuri intermediare ce pot fi luate.

Instituția Prefectului Județul Prahova

4 martie 2024

 

raport final monitorizare APM PH