Ședința ordinară a Colegiului Prefectural, 28 noiembrie 2023

📌Ieri, 28 noiembrie 2023 a avut loc ședința ordinară a 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒈𝒊𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒂𝒉𝒐𝒗𝒂, care a fost coordonată de către subprefecții Emil Drăgănescu și Marius Soare.
 
📌Ordinea de zi a ședinței a conținut următoarele intervenții:
🔸Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului au prezentat:
 Raportul privind activitatea Agenției pentru Protecția Mediului în primele trei trimestre ale anului 2023 – RAPORT ACTIVITATE A.P.M. PRAHOVA -primele trei trimestre anul 2023APM – 
 Informarea privind calitatea aerului în Municipiul Ploiești;
 Condițiile privind emiterea Declarațiilor Natura 2000 pentru proiectele finanțate din fonduri europene- Prezentare sedinta pref Decl N 2000
 
🔸Reprezentanții Direcției Silvice Prahova au informat participanții cu privire la:
 Asigurarea necesarului de lemn de foc pentru populație;
 Certificarea managementului forestier: scop, direcții de acțiune și rezultate obținute.
🔸Reprezentantul Sistemului de Gospodărire a Apelor a vorbit despre:
 Exploatarea în condiții de siguranță a construcțiilor hidrotehnice, din infrastructura S.G.A.Prahova.
 Intretinerea cursurilor de apă si a lucrarilor hidrotehnice, aflate in administrarea S.G.A.Prahova.
🔸La finalul ședinței, a fost prezentat și proiectul de Hotărâre a Colegiului Prefectural privind aprobarea Planului comun de actiuni ce vor fi intreprinse in judetul Prahova pentru protejarea sanatatii si sigurantei populatiei in perioada premergatoare si in timpul Sarbatorilor de iarnă.