SITUAŢIA MIGRANŢILOR UCRAINIENI ÎNREGISTRAŢI LA AJOFM PRAHOVA

Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale a luat o serie de decizii care vizeaza flexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii din Romania pentru cetatenii ucrainieni. Prin OUG nr.20/2022 privind modificarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de sprijin si asistenta umanitara s-au instituit masuri de sprijin si asistenta umanitara aflate inclusiv in sfera de competenta a Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale (MMSS).

Solutii pentru facilitarea accesului cetatenilor ucrainieni pe piata muncii din Romania:    art. VI din OUG nr. 20/2022

Art. VI. — “(1) Cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, pot fi încadrați în muncă fără avizul de angajare prevăzut la art. 3 alin. (1) și art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se prelungește dreptul de ședere în scop de muncă potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă.

(3) Încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina, care nu dețin documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se poate realiza, pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, în baza declarației pe propria răspundere a acestora că îndeplinesc condițiile de calificare profesională și experiență în activitate necesare ocupării locului de muncă pe care urmează să fie încadrați și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României.

(4) Procedura de încadrare în muncă pentru persoanele prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Încadrarea în muncă a persoanelor prevăzute la alin. (3) se realizează cu respectarea prevederilor art. 29 și art. 31 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea, respectiv stabilirea unei perioade de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă.

(6) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul cetățenilor ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, care doresc să acceadă la ori să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2, 4 și 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Cetățenii ucraineni prevăzuți la alin. (1) au acces la sistemul asigurărilor pentru șomaj, la măsurile de prevenire a șomajului și la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, acordate în urma înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în condițiile stabilite pentru cetățenii români de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare”.

cu conditia inregistrarii la agentiile locale din judetul Prahova, inclusiv electronic la adresa de e-mail: prahova@anofm.gov.ro

respectiv:

Agentia  Locala  Ploiesti

Adresa : Ploiesti, Str. Nicolae Iorga nr. 1

Telefon : 0244-571390

Punct de lucru Valenii de Munte

Adresa : Valenii de Munte, Str. Berevoiesti nr. 6B

Telefon : 0244-280339

Punct de lucru Mizil

Adresa : Mizil, Str. I.L.Caragiale, Bl.42, Sc. A, Ap.3, Parter

Telefon : 0244-571555

Punct de lucru Urlati

Adresa : Urlati, Str.Tudor Vladimirescu, nr.10 ,Bl.15, Sc.A,Ap.3

Telefon :  0344802300

Agentia  Locala Campina

Adresa : Campina , Str. Maramures, Nr.19

Telefon : 0244-376001

Punct de lucru Sinaia

Adresa : Sinaia, B-dul Carol I, Nr. 47

Telefon : 0735786220

ANOFM a elaborat un pliant in limba romana, ucraineana si engleza, material ce a fost postat pe site-ul ANOFM si pe retele de socializare. Pliantul contine cod QR cu datele de contact ale tuturor agentiilor judetene, locale si puncte de lucru.

In acest sens, va lansam invitatia de colaborare in procesul de identificare si inregistrare a cetatenilor  ucrainieni care au dobandit o forma de protectie internatioanala, in evidentele noastre pentru a beneficia gratuit de masurile de stimulare a ocuparii: medierea muncii, informarea si consilierea si formarea profesionala.

In plus fata de aceste informatii, pentru orice alte observatii, demersuri, sugestii, initiative locale in care sunteti implicati in sprijinul ucrainenilor, va rugam sa ne contactati la tel: 0244/577380 sau la adresa de e-mail: ajofm.ph@anofm.gov.ro

 

Servicii gratuite oferite cetățenilor ucraineni pentru integrarea pe piața muncii din România

Dreptul la muncă – servicii gratuite oferite de ANOFM

Date contact agenții pentru ocuparea foței de muncă: https://bit.ly/3vU6oQb

Pentru mai multe informații privind locurile de muncă vacante accesați: https://bit.ly/3MklcNF

Безкоштовні послуги для громадян України для інтеграції на ринок праці Румунії

Право на працю – безкоштовні послуги, які пропонує ANOFM

Контактні дані служби зайнятості: https://bit.ly/3vU6oQb

Додаткову інформацію про вакансії можна знайти на сайті: https://bit.ly/3MklcNF

Free services offered to Ukrainian citizens for integration into the Romanian labour market

Right to work – free services offered by the National Agency for Employment

Contact details of employment agencies: https://bit.ly/3vU6oQb

For more information on job vacancies go to: https://bit.ly/3MklcNF

decl pe propria rasp ucrainien