CONDITIILE ACORDARII ASISTENTEI MEDICALE IN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, PENTRU CETATENII REFUGIATI DIN UCRAINA

Ordonanța de urgență nr. 15/2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 227/08.03.2022, aduce modificări de acte normative, respectiv introduce mai multe măsuri în contextul conflictului din Ucraina, în vederea acordării de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. Astfel, Ordonanța reglementează unele măsuri de sprijin și asistență umanitară pentru persoanele dislocate din Ucraina, destinate în special persoanelor care nu solicită azil, întrucât pentru solicitanții de azil se aplică regimul prevăzut de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, și persoanelor vulnerabile precum minorii, persoanele cu dizabilități, persoanele vârstnice cu mobilitate scăzută sau în situație de dependență. Cetățenii ucraineni și apatrizii afectați de război au dreptul de a primi gratuit asistență medicală și tratament corespunzător prin sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat.

Cetățenii ucraineni, apatrizii sau cetățenii unor state terțe care beneficiau de protecție internațională sau de o protecție națională echivalentă în Ucraina și membrii lor de familie, indiferent dacă solicită protecție internațională în România, care necesită servicii medicale, materiale sanitare, medicamente și dispozitive medicale, altele decât în cazuri de urgență, beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și de medicamente, materiale, dispozitive și servicii medicale cuprinse în programele naționale de sănătate curative, întocmai ca asigurații români, fără plata contribuției corespunzătoare.

Persoanele de mai sus beneficiază de servicii medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază, fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

Furnizorii de servicii medicale, materiale, medicamente și dispozitive medicale/sanitare, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, sunt obligați să înregistreze aceste persoane în aplicația pusă la dispoziție de CNAS și să păstreze copii de pe documentele de identitate ale beneficiarilor, dacă există.

Furnizorii mai au obligația să întocmească evidențe distincte pentru cele de mai sus, întocmind facturi distincte. Asumarea serviciilor medicale ori a celorlalte materiale se face prin semnătură electronică extinsă/calificată, iar, în caz că acestea sunt înregistrate offline, trebuie să fie transmise în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, cu excluderea acestei zile. Nerespectarea acestor prevederi atrage nedecontarea serviciilor și materialelor de către casele de asigurări de sănătate.

Art. 20 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România și art. 7 din Ordonanța de Guvern nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor prevăd faptul că persoanele cu protecție internațională au acces la asistența medicală și la sistemul de asigurări de sănătate în aceleași condiții ca cetațenii români.

Aceste persoane sunt cuprinse în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu sau fără plata      contribuției, dacă se încadrează în categoriile prevăzute de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.