masuri

𝑴𝑨̆𝑺𝑼𝑹𝑰 𝑷𝑬𝑵𝑻𝑹𝑼 𝑮𝑬𝑺𝑻𝑰𝑶𝑵𝑨𝑹𝑬𝑨 𝑷𝑶𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑬𝑳𝑶𝑹 𝑺𝑰𝑻𝑼𝑨𝑻̦𝑰𝑰 𝑫𝑬 𝑼𝑹𝑮𝑬𝑵𝑻̦𝑨̆ 𝑪𝑨𝑼𝒁𝑨𝑻𝑬 𝑫𝑬 𝑷𝑬𝑹𝑰𝑶𝑨𝑫𝑨 𝑪𝑨𝑵𝑰𝑪𝑼𝑳𝑨𝑹𝑨̆

Având în vedere 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐧𝐨𝐳𝐚 𝐦𝐞𝐭𝐞𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚̆ 𝐨 𝐜𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫, constituindu-se astfel factori de risc pentru desfășurarea normală a activităților economice și sociale la nivelul unităților administrativ-teritoriale, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, prefectul Virgiliu Daniel Nanu, a adus în vederea tuturor U.A.T.- urilor din județ necesitatea luării măsurilor pentru gestionarea posibilelor situații de urgență.
Așadar, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale reiese necesitatea de a fi analizată de urgență situația operativă, de a fi identificate riscurile și totodată, de a fi dispuse măsurile specifice cu privire la:
✅întocmirea și actualizarea la nivelul localităților a evidenței persoanelor aflate în dificultate, a căror stare de sănătate poate fi influențată negativ de caniculă;
✅determinarea nivelului apei din fântâni și supravegherea permanentă a calității apei potabile din rețeaua comunală de alimentare, cu solicitarea efectuării de analize periodice privind potabilitatea;
✅asigurarea unor surse alternative de apă în situația reducerii substanţiale a debitului în rețeaua comunală de distribuție sau ca urmare a avarierii acesteia;
✅identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor și a punctelor de distribuție a apei potabile.
❗️ Punctele de prim ajutor trebuie amplasate în spații publice climatizate, vizibil semnalizate (de exemplu: şcoli, grădiniţe, supermarketuri, alte institutii publice etc.).
✅asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcționarea în condiții optime a activității unităților medicale, îndeosebi a celor de urgență;
✅ identificarea institutiilor de cazare colectiva cu condiții de microclimat deficitare. Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea condițiilor de locuire sau stabilirea de spații de locuit provizorii pentru persoanele în dificultate.
Conform Ordinului comun MIRA/MSP/MMFES/MMDD nr. 247/ 1235/ 631/ 1130/ 2007, la primirea avertizărilor meteorologice privind 𝐜𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐮𝐫𝐧𝐞 – 𝐜𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐝 𝐠𝐚𝐥𝐛𝐞𝐧 𝐬𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐝 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐮, 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐯𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐢𝐭̦𝐢𝐚 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐚𝐜𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐢:
🟠 informarea mass-mediei locale cu privire la semnificația codificării avertizărilor primite, precum și referitor la măsurile luate; pregătirea și difuzarea mesajelor specifice către populatie;
🔴 activarea punctelor de distribuţie a apei potabile amenajate în special în zonele aglomerate şi activarea punctelor de prim ajutor în spaţiile identificate şi semnalizate vizibil;
🟠asigurarea funcţionării continue a sistemului centralizat de distribuire a apei şi asigurarea necesarului de apă;
🔴 luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de aprovizionare cu alimente şi prestatoare de servicii.
🟠 înfiinţarea unui tel verde pentru populaţie, în vederea primirii de informaţii asupra unor situaţii critice intervenite şi pentru transmiterea de recomandări;
🔴 utilizarea panourilor de afişaj din localităţi pentru formularea de recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe durata caniculei;
🟠 informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc. cu privire la durata şi intensitatea caniculei, pentru a lua măsurile adecvate;
🔴 menţinerea condiţiilor corespunzătoare în taberele şcolare;
🟠aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentaţia de bază. Desfăşurarea pregătirilor pentru organizarea preluării acestora de către entităţi care asigură îngrijiri la domiciliu.

MASURI PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI TIPULUI DE RISC LA O INCIDENTA CUMULATA LA 14 ZILE MAI MARE DE 3/1000 LOCUITORI SI MAI MICA SAU EGALA CU 6/1000 LOCUITORI (CF. HCJSU NR.82/ 11.10.2021)

MASURI PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI TIPULUI DE RISC LA O INCIDENTA CUMULATA LA 14 ZILE MAI MARE DE 7,5/1000 LOCUITORI

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență aprobă măsurile specifice ce se aplică în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, pentru desfășurarea unor activități în condiții de siguranță sanitară, în conformitate cu incidența cumulată, pusă la dispoziție zilnic, de  Direcția de Sănătate Publică Prahova.

Măsurile enumerate mai jos, nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau a certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

În localitățile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori:

1. Se interzice circulaţia persoanelor  în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.  Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declaraţia pe propria răspundere  trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

2.Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-18,00.

Prin excepţie, în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

3. Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.
4. Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt interzise.
5. Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise.
6. Este interzisă organizarea  de evenimente private (nunţi, botezuri).
7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este interzisă.

În situaţia în care activitatea operatorilor economici este restricţionată sau închisă se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Măsura se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. 

8. Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă .
9. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.
10. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
11. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este interzisă.

Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Organizatorii/Operatorii economici au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secţiunea «Verificare reguli interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.

În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/ operatorii economici au obligația de a verifica existența documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASURI PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI TIPULUI DE RISC LA O INCIDENTA CUMULATA LA 14 ZILE MAI MARE DE 3/1000 LOCUITORI SI MAI MICA SAU EGALA CU 6/1000 LOCUITORI

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență aprobă măsurile specifice ce se aplică în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, pentru desfășurarea unor activități în condiții de siguranță sanitară, în conformitate cu incidența cumulată, pusă la dispoziție zilnic, de Direcția de Sănătate Publică Prahova.

În localitățile în care incidența cumulată la 14 zile, este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori se aplică următoarele măsuri:

 1. Competițiile sportive în spațiile închise sau deschise, se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție;

 

 1. Activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție;

 

 1. Evenimentele private (nunți, botezuri etc.) cu un număr de participanți de maximum 200 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană;

 

 1. Spectacolele de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane;

 

 1. Activitățile sportive și recreative în aer liber sunt permise cu participarea a maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună, în condițiile care vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului Culturii și ministrului Tineretului și Sportului, după caz, ministrul Tineretului şi Sportului, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor sau ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

 

 1. Spectacolele, concertele, festivalurile publice şi private sau alte evenimente culturale în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecție;

 

 1. Cursurile de instruire și workshopurile pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, este permisă cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății;

 

 1. Conferințele sunt permise cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății;

 

 1. Adunările publice, mitingurile și demonstrațiile sunt permisă cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:
 2. a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;
 3. b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
 4. c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
 5. d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
 6. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.;

 

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 2:00;

*Măsura se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

** Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în interiorul centrelor comerciale numai în zonele de consum delimitate față de restul spațiului public și amenajate în acest scop.

 

 1. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-2,00, doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

*În situaţia în care activitatea operatorilor economici este restricţionată sau închisă se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

 

 1. Activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 2:00;

 

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;

 

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;

 

 1. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5:00 – 24:00;

 

 1. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 2:00;

 

 1. În cazul localităților cu incidența cuprinsă între 4 și 6 la mia de locuitori operatorii economici care desfășoară activitatăți cu publicul în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness pot funcționa fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;

 

!!!    Activitățile enumerate mai sus, sunt permise doar cu participarea următoarelor categorii de persoane:

         vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,

         care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,

         care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 

* Obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.

 

** În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligația de a verifica existența documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

 

!!! Organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități potrivit Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea „Verificare reguli interne” din aplicaţia mobilă „Check DCC” pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.

 

 

 

Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare

Având în vedere că prognoza meteorologică indică creșterea temperaturilor și în corelație cu creșterea nivelului umidității atmosferice ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă, transmitem recomandările privind protecția populației pe timpul caniculei:

 • Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alterând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat (magazine, spații publice);
 • Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00 – 18.00;
 • Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare;
 • Beți 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe (soc, mușețel, urzici);
 • Mâncaţi fructe şi legume sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncați echilibrat și variat, insistând pe produsele cu valoare caloric mică;
 • Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea,ceai,cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;
 • Evitaţi alimentele cu conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală;
 • NU consumaţi alcool (inclusiv bere) – vă deshidratează şi vă transformă într-o potenţială victimă a caniculei;
 • Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dezabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţile asistenţă ori de câte ori au nevoie;
 • Nu lăsaţi copiii / animalele de companie singuri / singure în autoturisme;
 • Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilului dumneavoastră;
 • Creaţi un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;
 • Persoanele care suferă de diferite afecţiuni îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;
 • Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea şi ritmul activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.

Comunicat de presă privind noile măsuri adoptate de CJSU Prahova prin Hotărârile nr.27 și 28/03.04.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova s-a întrunit sâmbătă, 03 aprilie, în ședință extraordinară, organizată în sistem audioconferință pentru a supune dezbaterii și aprobării două noi hotărâri.
Prin Hotărârea nr.27/2021 a fost actualizate lista unităților administrativ teritoriale (U.A.T.) pentru care se impun restricții, în funcție de creșterea ratei de incidență.
Prin Hotărârea nr.28/2021 , membrii CJSU au aprobat actualizarea listei spațiilor identificate de către administrațiile locale pentru a funcționa în etapa a III-a pe post de centre de vaccinare. Pentru a fi posibil acest lucru, cu avizul DSP, trebuie să fie aprobată în ședință CJSU schimbarea temporară a destinației a acestor spații.
Dintre măsurile aprobate, facem următoarele precizări în cazul instituirii „carantinei de weekend“:
🔶‼ Pentru localitățile trecute de 4/1000 de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat măsurile care sunt impuse de legislația actuală în contextul COVID-19:
🔶❗1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00 – 05:00, cu excepția situațiilor justificate și pentru care trebuie prezentată declarația pe proprie răspundere sau adeverință eliberată de angajator;
🔶❗2. Măsura prevăzută la punctul 1 nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori;
🔶❗3. În toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 03 aprilie – 04 aprilie 2021, în intervalul orar 20.00 – 02.00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase;
🔶❗ 4. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05.00 – 18.00, în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori. Măsura nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori;
🔶❗5. Prin excepție de la prevederile punctului 4, în intervalul orar 18:00 – 05:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
🔶❗6. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori. Măsura nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori.
‼‼Deciziile aprobate în ședința de astăzi de către CJSU vor intra în vigoare începând cu data de 05.04.2021‼
🔴Dacă rata scade sub 3,5/1000 locuitori, aceste U.A.T-urile vor rămâne doar sub restricțiile care se impun peste 3/1000 de locuitori.❗
‼🔶Informațiile complete le găsiți în Hotărârile nr.27/2021 și nr 28/2021, postate pe http://www.isuprahova.ro/hotarari_CJSU.html

Informare de presă privind situația COVID-19 și a vaccinării anti SARS-CoV-2, în Prahova, 01 aprilie 2021

De la începutul epidemiei și până în prezent, la nivelul județului Prahova, 30472 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 988 de pacienți au decedat, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova. Ultimele decese raportate au fost în rândul a două persoane de sex masculin  (56, 75 ani) și a altor două de sex feminin (78, 89 ani), toate figurând cu comorbidități

Cele 218 de persoane nou înregistrate cu SARS-CoV-2, în Prahova, fac parte din următoarele categorii de vârstă:

Grupa de vârstă (ani) Număr persoane
0 – 18 14
19 – 29 12
30 – 39 45
40 – 49 34
50 – 59 30
60 – 69 34
70 – 79 33
80 – 89 16
Peste 90 0
Total 218

Numărul total de locuri destinate îngrijirii pacienților cu COVID-19, în Prahova, este de 458, dintre care 406 paturi sunt ocupate. La ATI, toate cele 28 de locuri au fost raportate ca fiind ocupate. (*Situația este în dinamică, iar aceste informații pot suferi modificări de la o oră la alta).

          Incidența cumulată a cazurilor active (din ultimele 14 zile) din județ, calculată la 1000 de locuitori, este de 2,11.

          Pe parcursul zilei precedente, în Prahova, au fost realizate 890 de teste, conform centralizării DSP Prahova.       

Echipaje mixte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au continuat acțiunile privind ordinea și siguranța publică și alte misiuni impuse de contextul actual.

          Au fost efectuate verificări la 2020 de persoane dintre cele care au decizii de carantină sau de izolare la domiciliu, emise de către D.S.P. Prahova. Alți 2429 cetățeni au fost legitimați, 455 autovehicule au fost oprite în trafic în vederea controalelor specifice contextului. Au fost verificate 98 societăți comerciale.

          În urma acestor demersuri au fost aplicate 86 de sancțiuni (75 pentru nerespectarea măsurilor de asigurare a rezilienței comunităților – LG 55/2020 și 11 pentru nerespectarea măsurilor de diminuare a impactului riscurilor- LG 55/2020). Valoarea totală a amenzilor a fost de 20250 lei.

––––––––––––

          Conform informațiilor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Prahova, până în prezent, în județul Prahova au ajuns 126043 doze de vaccin anti SARS-CoV-2, dintre care 100623 doze Pfizer/BioNTech, 11320 produse de compania Moderna și 14100 de doze AstraZeneca.

Dintre acestea, au fost administrate 119885 doze (ora raportării – 13:00). Stocul disponibil, în acest moment, este de 6056 doze vaccin (2267 – Pfizer/BioNTech, 954- Moderna, 2835 – AstraZeneca).

          În ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate noi doze „pierdute“ și nu au fost raportate alte reacții adverse.

Până în prezent, 45635 de persoane au fost vaccinate, în județul nostru, și cu cea de-a doua doză de vaccin.

Platforma națională cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 este actualizată permanent, conține informații despre procesul de vaccinare din România, ghiduri de comunicare medicală și alte date oficiale de interes, putând fi accesată la adresa: https://vaccinare-covid.gov.ro/ și prin intermediul paginii oficiale Facebook RO Vaccinare https://www.facebook.com/RO-Vaccinare-101845835162501

Reamintim modalitățile de programare pentru administrarea vaccinului împotriva COVID-19:

– prin medicul de familie;

– individual, în platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro;

– la numărul unic 021.414.44.25;

– prin direcțiile de asistență socială;

– prin aparținător (maximum 9 persoane) pe platforma

programare.vaccinare-covid.gov.ro.

––––––––––––

            Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți cetățeni:

PURTAȚI CORECT MASCA DE PROTECȚIE, aruncați-o după folosire într-un recipient de gunoi cu capac și spălați-vă imediat mâinile cu apă și săpun sau dezinfectați-vă cu soluții pe bază de alcool;

NU ATINGEȚI ochii, gura, nasul dacă nu v-ați spălat pe mâini;

RESPECTAȚI DISTANȚA de cel puțin 1,5 metri față de alte persoane, chiar și în cadrul întâlnirilor familiale, pentru a proteja membrii familiei aflați în situație de risc;

EVITAȚI zonele aglomerate;

CURĂȚAȚI periodic suprafețele de contact (mânere, mese etc.) cu soluție dezinfectantă;

CONSULTAȚI periodic site-urile oficiale, în vederea informării asupra evoluției prevederilor legislative privind limitarea răspândirii îmbolnăvirilor cu noul coronavirus..

Documentele oficiale emise la nivel național în contextul pandemiei de COVID-19 pot fi consultate pe portalul stirioficiale.ro, în secțiunea „Hotărâri și legislație”. Amintim că o altă pagină web, ce cuprinde informații de interes în materia prevenirii răspândirii noului coronavirus, este www.cnscbt.ro (Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică).

          Cetățenii sunt sfătuiți să se informeze doar din surse oficiale, dar și să apeleze pentru recomandări sau alte informații la TELVERDE – 0800.800.358.

 Doar printr-un efort comun și susținut vom putea limita răspândirea infecțiilor cu SARS-CoV-2.

 Instituția Prefectului – Județul Prahova
01 aprilie 2021

Comunicat de presă – Amplă acțiune de control pe Valea Prahovei, în acest weekend!

 • Peste 400 de reprezentanți ai instituțiilor statului cu atribuții de control vor verifica în acest weekend respectarea măsurilor de prevenire și combatere a epidemiei de COVID-19.
 • Amenzi de peste 10.000 de lei pentru cei care nu respectă legislația în vigoare. Vizate sunt atât persoanele fizice, cât și agenții economici, pe tot parcursul weekend-ului

            Prefectul județului Prahova, Cristian Ionescu, a emis un ordin prin care a solicitat constituirea Grupului de conducere a acțiunii de control în stațiunile de pe Valea Prahovei, privind respectarea aplicării măsurilor de prevenire a infectării cu noul coronavirus COVID-19.  Sub directa coordonare a prefectului județului Prahova, instituțiile cu atribuții în domeniu: Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino“ și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab“ vor demara in acest weekend o amplă acțiune de control.

            În baza acestui document vor fi constituite comisii mixte care vor verifica, începând cu data de 26.03.2021, toate stațiunile de pe Valea Prahovei, dar și alte zone de agrement, acolo unde se creează aglomerări umane și există tendința încălcării măsurilor de protecție. Vor fi verificate atât pârtiile de schi, unitățile de cazare, precum și cele de alimentație publică, respectarea distanței fizice, purtarea măștii de protecție etc.

         În cadrul acestor comisii se vor regăsi, pe lângă reprezentanți ai instituțiilor amintite mai sus, și cadre din rândul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratul Teritorial de Muncă  și Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

           Acțiunea de control se desfășoară ca urmare a creșterii alarmante a numărului de cazuri de persoane nou confirmate cu COVID-19, a supraaglomerării secțiilor de Terapie Intensivă, dar și ca urmare a constatării unei relaxări în rândul populației privind respectarea legislației în domeniul COVID-19.

        Premierul Florin-Vasile Cîțu și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, au solicitat prefecților, în cadrul unei videocoferințe, intensificarea controalelor și luarea măsurilor care se impun și care sunt menite să protejeze sănătatea celor din jur. Vizate, cu precădere, sunt acele zone unde se creează aglomerări urbane.

            Centralizarea și comunicarea  acestor controale va fi realizată de către I.P.J. Prahova, cu aprobarea Prefectului județului Prahova.

Instituția Prefectului – Județul Prahova
25 martie 2021

PERIOADA RESTRICȚIILOR APLICATE CONFORM HOTĂRÂRII CJSU PRAHOVA NR.3/2021

Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Incidența cumulată mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori Incidența cumulată mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori/ perioada restricțiilor aplicate Incidența cumulată mai mare de 3/1000 locuitori/ perioada restricțiilor aplicate
1 Ploiești ü    
2 Câmpina ü    
3 Azuga ü    
4 Băicoi ü    
5 Boldești Scăeni ü    
6 Breaza ü    
7 Bușteni ü    
8 Comarnic ü    
9 Mizil ü    
10 Plopeni ü    
11 Sinaia   25.01.2021-07.02.2021  
12 Slănic ü    
13 Urlați ü    
14 Vălenii de Munte ü    
15 Adunați ü    
16 Albești-Paleologu ü    
17 Aluniș ü    
18 Apostolache ü    
19 Ariceștii Rahtivani ü    
20 Ariceștii Zeletin ü    
21 Baba Ana ü    
22 Balta Doamnei ü    
23 Bătrâni ü    
24 Bălțești ü    
25 Bănești ü    
26 Bărcănești ü    
27 Berceni ü    
28 Bertea ü    
29 Blejoi   25.01.2021-07.02.2021  
30 Boldești Grădiștea ü    
31 Brazi   25.01.2021-07.02.2021  
32 Brebu ü    
33 Bucov ü    
34 Călugăreni ü    
35 Cărbunești ü    
36 Ceptura ü    
37 Cerașu ü    
38 Chiojdeanca ü    
39 Ciorani ü    
40 Cocorăștii Colț ü    
41 Cocorăștii Mislii ü    
42 Colceag ü    
43 Cornu ü    
44 Cosminele ü    
45 Drăgănești ü    
46 Drajna   25.01.2021-07.02.2021  
47 Dumbrava ü    
48 Dumbrăvești ü    
49 Fântânele ü    
50 Filipeștii de Pădure ü    
51 Filipeștii de Târg ü    
52 Florești ü    
53 Fulga ü    
54 Gherghița ü    
55 Gorgota ü    
56 Gornet ü    
57 Gornet-Cricov     25.01.2021-07.02.2021
58 Gura Vadului   25.01.2021-07.02.2021  
59 Gura Vitioarei ü    
60 Iordacheanu ü    
61 Izvoarele   25.01.2021-07.02.2021  
62 Jugureni ü    
63 Lapoș ü    
64 Lipănești ü    
65 Măgurele   25.01.2021-07.02.2021  
66 Măgureni ü    
67 Măneciu ü    
68 Mănești ü    
69 Olari ü    
70 Păcureți ü    
71 Păulești   25.01.2021-07.02.2021  
72 Plopu ü    
73 Podenii Noi ü    
74 Poiana Câmpina ü    
75 Poienarii Burchii ü    
76 Posești ü    
77 Predeal-Sărari   25.01.2021-07.02.2021  
78 Provița de Jos ü    
79 Provița de Sus ü    
80 Puchenii Mari ü    
81 Râfov ü    
82 Salcia ü    
83 Sălciile ü    
84 Sângeru ü    
85 Scorțeni ü    
86 Secăria ü    
87 Șirna ü    
88 Șoimari ü    
89 Șotrile ü    
90 Starchiojd ü    
91 Ștefești ü    
92 Surani ü    
93 Talea ü    
94 Târgșoru Vechi ü    
95 Tătaru ü    
96 Teișani ü    
97 Telega ü    
98 Tinosu ü    
99 Tomșani ü    
100 Vadu Săpat ü    
101 Valea Călugărească ü    
102 Valea Doftanei ü    
103 Vărbilău ü    
104 Vâlcănești ü    

Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 04.01.2021, pentru perioada 21.12.2020 -03.01.2021

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 19.10.2020
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
BALTA DOAMNEI 2318 7 3.02
PAULESTI 6983 19 2.72
PUCHENII MARI 8280 22 2.66
GORGOTA 4869 12 2.46
FULGA 3041 7 2.30
BLEJOI 9396 21 2.23
BRAZI 8447 18 2.13
SINAIA 11248 23 2.04
CHIOJDEANCA 1555 3 1.93
PLOIESTI 225662 428 1.90
CEPTURA 4379 8 1.83
PROVITA DE JOS 2227 4 1.80
MAGURELE 4629 8 1.73
IZVOARELE 6413 11 1.72
COCORASTII COLT 2922 5 1.71
PLOPU 2445 4 1.64
SALCIILE 1893 3 1.58
VALEA CALUGAREASCA 10795 17 1.57
BUSTENI 9546 15 1.57
POSESTI 3874 6 1.55
CAMPINA 36477 56 1.54
MANESTI 3924 6 1.53
BAICOI 18978 29 1.53
ADUNATI 1976 3 1.52
COCORASTII MISLII 3302 5 1.51
SOTRILE 3324 5 1.50
BREBU 7089 10 1.41
BOLDESTI-SCAENI 11684 16 1.37
BARCANESTI 9512 13 1.37
POIENARII BURCHII 4636 6 1.29
TARGSORU VECHI 11267 14 1.24
MIZIL 16107 19 1.18
PLOPENI 8767 10 1.14
BREAZA 16181 18 1.11
DUMBRAVESTI 3633 4 1.10
ARICESTII RAHTIVANI 8328 9 1.08
SIRNA 4652 5 1.07
SCORTENI 5668 6 1.06
COSMINELE 956 1 1.05
FANTANELE 1958 2 1.02
TALEA 998 1 1.00
FILIPESTII DE TARG 8285 8 0.97
BUCOV 11568 11 0.95
CORNU 4212 4 0.95
SLANIC 5448 5 0.92
GORNET-CRICOV 2180 2 0.92
COMARNIC 11995 11 0.92
DUMBRAVA 4497 4 0.89
FLORESTI 7902 7 0.89
ARICESTII ZELETIN 1196 1 0.84
SECARIA 1201 1 0.83
PODENII NOI 4993 4 0.80
MAGURENI 6376 5 0.78
TELEGA 5274 4 0.76
RAFOV 5559 4 0.72
FILIPESTII DE PADURE 10517 7 0.67
DRAGANESTI 4747 3 0.63
VALEA DOFTANEI 6425 4 0.62
BOLDESTI-GRADISTEA 1611 1 0.62
CARBUNESTI 1683 1 0.59
MANECIU 10316 6 0.58
LIPANESTI 5309 3 0.57
BANESTI 5672 3 0.53
OLARI 1906 1 0.52
GHERGHITA 1919 1 0.52
BALTESTI 3863 2 0.52
VALENII DE MUNTE 13793 7 0.51
PACURETI 2001 1 0.50
GURA VITIOAREI 6036 3 0.50
BABA ANA 4090 2 0.49
GURA VADULUI 2100 1 0.48
BERCENI 6389 3 0.47
CERASU 4443 2 0.45
PREDEAL-SARARI 2230 1 0.45
STEFESTI 2256 1 0.44
COLCEAG 4559 2 0.44
AZUGA 4712 2 0.42
POIANA CAMPINA 4993 2 0.40
IORDACHEANU 5252 2 0.38
SANGERU 5536 2 0.36
GORNET 2792 1 0.36
SOIMARI 2998 1 0.33
BERTEA 3014 1 0.33
ALUNIS 3250 1 0.31
CIORANI 6570 2 0.30
TEISANI 3599 1 0.28
VALCANESTI 3707 1 0.27
TOMSANI 4288 1 0.23
DRAJNA 5335 1 0.19
ALBESTI-PALEOLOGU 5453 1 0.18
URLATI 11740 2 0.17
VARBILAU 6616 1 0.15
APOSTOLACHE 2066 0 0.00
BATRANI 2085 0 0.00
CALUGARENI 1128 0 0.00
JUGURENI 510 0 0.00
LAPOS 1137 0 0.00
PROVITA DE SUS 1928 0 0.00
SALCIA 1016 0 0.00
STARCHIOJD 3614 0 0.00
SURANI 1814 0 0.00
TATARU 926 0 0.00
TINOSU 2353 0 0.00
VADU SAPAT 1613 0 0.00
JUDET 792935 1027 1.30

 SURSA: CJCCI Prahova