𝑺̦𝒆𝒅𝒊𝒏𝒕̦𝒂 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒂̆ 𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒈𝒊𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍, 30 𝒐𝒄𝒕𝒐𝒎𝒃𝒓𝒊𝒆 2023

 
În cadrul întâlnirii ce a avut loc ieri cu reprezentanții instituțiilor deconcentrate din județul Prahova, subprefectului Marius Soare i-au fost prezentate analize și rapoarte aferente semestrului I al anului 2023, atât de către Inspectoratul Județean Școlar, cât și de către Direcția Județeană de Statistică Prahova. Așadar, au existat prezentări precum:
– Analiza principalilor indicatori economico- sociali înregistrați în Prahova, în semestrul I al anului 2023;( DJSP)
– Analiza efectelor implementării strategiei I.S.J. Prahova privind accesul la învățământul de calitate prin asigurarea egalității de șanse și creșterea participării în educație;
– Analiza competițiilor școlare, olimpiadelor și examenelor, sub denumirea ”De la examene naționale la performanțe școlare pentru anul școlar 2022- 2023”( ISJ 2-compressed).