ALEGERI LOCALE ȘI EUROPARLAMENTARE – 09 IUNIE 2024

ALEGERI 9 IUNIE 2024

CUPRINS

CAP. I     BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 31 PRAHOVA

CAP. II    ORDINE PREFECT

CAP. III   DATELE DE CONTACT  ALE BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE MUNICIPALĂ/ORĂȘENEASCĂ/COMUNALĂ CONSTITUITE LA NIVELUL JUDEȚULUI PRAHOVA Și PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL ACESTORA

CAP. IV    MATERIALE INSTRUIRE

CAP. V     ELECTORAL CENTRAL

CAP. VI    AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

CAP. I Biroul Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova Prahova

  1. Datele de contact ale Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova aici
  2. Programul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova aici
  3. Acte constitutive ale Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31

3.1 PROCES –VERBAL privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente

3.2 PROCES-VERBAL de completare a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova cu reprezentanții partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, grupul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprzentate în Camera Deputaţilor şi partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Proces-Verbal de afisare

 

 

4. Hotărâri ale Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova

Nr.crt. HOTARĂRI ale Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.31 PRAHOVA  PROCESE VERBALE DE AFIȘARE
1. Hotărârea nr.1/17.04.2024 nr.1/17.04.2024
2. Hotarârea nr. 2 privind respingerea contestațiilor formulate de catre PSD-Organizația Prahova nr. 2/19.04.2024
3.
4.
5.

 

5. Anunțuri ale Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31

5.1. ANUNȚ privind termenul până la care partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, grupul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprzentate în Camera Deputaţilor şi partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 este disponibil  AICI 

5.2 ANUNȚUL  PRIVIND NUMARUL MAXIM DE PERSOANE PENTRU LISTA DE CANDIDATI PENTRU

ALEGEREA CONSILIERILOR JUDEȚENI este disponibil AICI

 5.3 ANUNTUL privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 31 Prahova Prahova cu  reprezentanţii partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, grupului organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Camera Deputaţilor şi partidele politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019  este disponibil AICI  

 

CAP. II ORDINE PREFECT

Ordinul Prefectului nr.111/2024 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Prahova pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 115/2024 privind constituirea Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din data de 9 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr. 116/2024 privind constituirea Grupului tehnic de lucru pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județul Prahova pentru alegerile din data de 9 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr. 118/2024 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție, constituite în județul Prahova alegerile din data de 9 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr. 136/2024 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Prahova pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 137/2024  privind stabilirea numărului membrilor consiliilor locale din județul Prahova pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 149/2024 privind desemnarea informaticienilor

Anexa la Ordinul Prefectului nr. 149/2024  – Lista informaticienilor – personal tehnic auxiliar al Birourilor Electorale de Circumscripții din județul Prahova pentru alegerile din 9 iunie 2024 aici

 

CAP. III Datele de contact si programul de funcționare ale birourilor electorale de circumscripție municipală/orășenească/comunală constituite la nivelul județului Prahova

 1. Datele de contact  ale birourilor electorale de circumscripție municipale/orășenești/comunale din județul Prahova sunt disponibile aici

2 Adresele de e-mail ale BECJ nr. 31 Prahova și ale birourilor electorale de circumscripție municipale/orășenești/comunale din județul Prahova sunt disponibile aici

3. PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE al birourilor electorale de circumscripție municipale/orășenești/comunale din județul Prahova este

ZILNIC 09:00 – 17:00

       

CAP. IV MATERIALE INSTRUIRE

INSTRUIREA PRIMARILOR ŞI SECRETARILOR GENERALI  ai unităților administrativ-teritoriale din județul Prahova aici

 

CAP. V BIROUL ELECTORAL CENTRAL

Documentele Biroului Electoral Central pot fi consultate accesând următorul link:  https://locale2024.bec.ro

Listele de  candidați și candidaturile independente  înregistrate la alegerile pentru membrii din    Romănia în Parlamentul European din  anul 2024 sunt disponibile  accesând urmatorul link https://europarlamentare2024.bec.ro/candidati/

CAP. VI AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Documentele Autorității Electorale Permanente pot fi consultate accesând următorul link: https://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-9-iunie-2024/